Leasing av gaffeltruck og lift

Ønsker du å leie eller lease gaffeltruck eller lift?

Ådalen Truck AS har et godt samarbeide med Nordea Finans – vi kan tilby deg en god rente når du ønsker leasing på ny eller brukt gaffeltruck, lift eller andre maskiner.

Leasing er en finansieringsløsning for alle typer maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor registrert i Foretaksregisteret. Nordea Finans betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret.

Finansieringsløsninger

Leasing – trygt og enkelt

Kontakt oss

Ådalen Truck AS har et godt samarbeide med Nordea Finance – noe som gir deg en bedre rente når du ønsker leasing på ny eller brukt gaffeltruck, og andre maskiner.

Noen fordeler med leasing
 • Finansiell spredning.
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.
 • Nedskrivning av gaffeltrucken i takt med dens verdiforringelse.
 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden gaffeltrucken benyttes og skaper inntjening.
 • Full bruksrett til maskinen. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdsbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.
 • Inntil 100% finansiering.
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.

Når du kjøper maskin av oss vil du som kunde disponere utstyret som ditt eget, mot å betale leie over et avtalt tidsrom. Dette er vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker.

Vi garanterer rask behandling! Ved normale forutsetninger, kan man forvente å få avtalen på plass i løpet av en dag.

Se gaffeltrucker Se lifter Gå til utleie
BLACK MONTH
Løftekapasitet
3000 kg
Garanti
2 år!
CE merket
CE merket
Fra kr 231.100kr 223.600 eks. MVA
BLACK MONTH
Løftekapasitet
1300 kg
Garanti
2 år!
CE merket
CE merket
Fra kr 188.800kr 181.300 eks. MVA
Løftekapasitet
2000 kg
Initialløft
Intitialløft
Garanti
1 år!
CE merket
CE merket
kr 23.900 eks. MVA

Bestillingsvare

BLACK MONTH
Løftekapasitet
2500 kg
Garanti
2 år!
CE merket
CE merket
Fra kr 195.500kr 188.000 eks. MVA
BLACK MONTH
Løftekapasitet
7000 kg
Garanti
2 år!
CE merket
CE merket
Løftekapasitet
3000 kg
Initialløft
Intitialløft
Garanti
1 år!
CE merket
CE merket

Alle varehusmaskiner

Hangcha CBD30 | Palletruck

kr 65.000 eks. MVA

På lager

Løftekapasitet
1500 kg
Initialløft
Intitialløft
CE merket
CE merket
Garanti
1 år!
kr 49.900 eks. MVA

På lager

BLACK MONTH
Løftekapasitet
3500 kg
Garanti
2 år!
CE merket
CE merket
Fra kr 247.800kr 240.300 eks. MVA