Sørg for at du til enhver tid har gyldig årskontroll på truck, lift og andre maskiner!

I henhold til arbeidstilsynets regler skal alle maskiner som brukes på arbeidsplassen være sikre i bruk. Maskiner er regulert i flere regelverk, og både arbeidsgiver og maskinprodusent har ansvar og plikter.

En maskin er ifølge regelverket en innretning med deler som beveger seg, og som i de fleste tilfeller har et drivsystem.

Er det noe du er usikker på, er du hjertelig velkommen til å ringe oss på 69 10 21 50.

Eller du kan sende inn spørsmål via kontaktskjemaet på siden her.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader, § 4-4 (3).

Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr skal sørge for at det er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav før arbeidsutstyret leveres til bruk, § 5-5 (1).

Ref. Arbeidstilsynet

Bestill ny årskontroll/ service

I Ådalen Truck har vi sertifiserte og godkjente kontrollører og mekanikere som har lang erfaring med både service og årskontroll på truck, lift og andre maskiner.

Vi har i hovedsak faste og ikke faste avtaler over hele Østlandet, men har kontakter over hele landet. Slik kan vi sørge for at alle våre kunder – uansett hvor de holder til – skal få en god opplevelse når de kjøper eller leier maskin av oss.