Har du eller dine ansatte behov for et lift kurs?

Da vil vi gjerne hjelpe deg!

kr 2200,-
Inkl. kompetansebevis, per deltaker.

Meld deg på

Hvorfor må du ha kompetansebevis for å kjøre lift?

Norske myndigheter stiller strenge krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere at de er teoretisk og praktisk opplært til dette. Dette er for å sette HMS i høysetet og unngå skader og ulykker i forbindelse med bruk av lift. Dersom noe skulle skje uten at det er blitt gjennomført et sertifisert kurs vil dette forståelig nok ikke være positivt, hverken juridisk eller praktisk.

Arbeidsgiver står ansvarlig for at alle arbeidstakere har den nødvendige opplæringen. Kursene vi holder gir en grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i trygg bruk av både lift, truck og teleskoptruck.

Ved utført kurs vil kompetansebevis bli utstedt til deltakerene for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Med et slikt kurs i lomma vil du kunne utføre flere oppgaver på arbeidsplassen samt at du også står sterkere på arbeidsmarkedet.

Formål:

Gjøre kursdeltagerne bevisste på sikkerhetstiltak og gi de økt kunnskap om hvordan de skal føre maskinen, slik at man unngår personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a gjennomgått:

  • Oppbygging
  • Betjening
  • Brukeregenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold og kontroll
  • Sikker bruk og betjening
  • Klasseinndeling A-B-C
  • Uhell og ulykker
  • Lover og forskrifter

Instruktør

Rune Kristiansen - logisitkk hos Ådalen Truck AS


Rune Kristiansen

Kursansvarlig

Krav til deltakerne:

Deltakeren må ha fylt 18 år.

Annet

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller polsk på forespørsel.

Jobbe med truck, teleskoptruck eller lift?

Meld deg på neste lift kurs nå!