Frakt

Her på Ådalen Truck styrer vi all logistikk selv. Det vil si at vi kontinuerlig jobber for at våre kunder skal få den beste fraktprisen til enhver tid!

Vi vil sende alle våre kunder et tilbud på frakt sammen med tilbud om truck, maskin og/eller utstyr, dersom dette er aktuelt.

Alle varer sendes normalt med Schenker, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Schenker, vil en annen befrakter bli valgt av Ådalen Truck AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket fraktmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Ådalen Truck AS blir belastet kjøperen. Alle påløpte gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Transporttiden er normalt kort, og som regel kan utstyr og deler ankomme kunde senest 48 timer etter vi har avlevert varen til transportør.

Kjøper har full mulighet til å benytte seg av egen opphenting uten tilleggsgebyr fra Ådalen Truck AS.

Fraktbetingelser er da ExW iht. IncoTerms

Retur av varer

Maskiner/trucker og/eller spesialbestilte produkter har ingen returrett.

Alle produkter som er bestilt i nettbutikken har returrett. Dersom kjøper benytter seg av angreretten ved retur, står kjøper selv for returfrakt.

Dersom kjøper mener at varen har feil eller mangler ved mottagelse skal Ådalen Truck AS kontaktes umiddelbart. Ådalen Truck AS vil i tilfelle selv stå for frakt, og har ansvar for å ordne opp.

Ved retur av varer vil kunde få full refusjon av produktet. Frakter blir ikke refundert.

Ådalen Truck AS skal alltid kontaktes før en eventuell retur. En retur uten avtale med oss vil anses som ugyldig!

All retur av varer må skje innenfor 14 dager.

Dersom du ønsker å sende en vare i retur, bruker du forpakningen du mottok varen i og legger ordrebekreftelsen sammen med varene og sender til:

Ådalen Truck AS
Trøskenveien 36
1712 Grålum

Angrerett

Kunden har ikke anledning til å angre kjøp av spesialbestilte, eller spesialtilpassede produkter.

Angreretten går tapt dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde.
Ved benyttelse av angreretten dekker kjøper returfrakten.

Uavhentet leveranse

Dersom kunde ikke er tilgjengelig for utlevering av bestilt vare, eller ikke avhenter varer innen valgte befrakters frister forbeholder Ådalen Truck AS seg retten til å belaste kunden for omkostninger i forbindelse med frakt og retur.

Les kjøpsbetingelsene