Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ådalen Truck AS omfattes av denne loven, og utfører fortløpende aktsomhetsvurderinger og stiller tydelige krav og forventninger til våre leverandører og forretningsforbindelser. Vårt arbeid med åpenhetsloven startet i august 2022. Frem til nå har vi gjort kartlegging av vår egen virksomhet og leverandørkjede. Dette arbeidet har gjort oss mer bevist på å utforme bedriftens retningslinjer og policy i retning av FNs menneskerettigheter og bærekraft mål.
Med vår rolle som importør og handelspartner til en rekke land i Europa og Asia har vi valgt 2 bærekraftmål vi ønsker å fokusere ekstra på. Sammen med våre leverandører og produsenter ønsker vi å sette våre spor i den riktige retningen.

God helse og livskvalitet.

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land frem mot 2030.

Ørjan Ådalen - Salgssjef hos Ådalen Truck AS

Ørjan Ådalen
Daglig leder

Ådalen Truck AS sitt arbeid med åpenhetslovens første fase vil være ferdig i løpet av Juni 2023. Nettsiden oppdateres fortløpende.

Kontakinfo rundt åpenhetsloven i Ådalen Truck AS er daglig leder Ørjan Ådalen
95 42 38 92 | orjan@aadalen.no