Mange lurer på de forskjellige truck klassene og hva som kreves for å kunne betjene de ulike klassene.
Derfor ønsker vi å gi en kort innføring om dette her!

Klasse T1 | Lavtløftende palletruck, palletruck med plattform til fører inntil 10 tonn

Denne gruppen innebærer trekk – og skyvetrucker, truck med plattform (også kalt plattformtruck), palletrucker og lavtløftende plukktrucker og ledearmstyrte, høytløftende trucker hvor fører håndterer maskinen gående. Dette er maskiner som brukes mye i butikker til for eksempel å ta imot varer fra lastebil.

Palletrucker er den vanligste typen lavtløftende trucker og brukes vanligvis innendørs for transport av paller for korte avstander og til last/lossing av bil over rampe eller kjørebro.

For bruk av trucker i klassen T1 kreves dokumentert sikkerhetsopplæring, og ikke sertifisert sikkerhetsopplæring.
Kravet om sertifisert sikkerhetsopplæring kommer med løfte- og stablevogner for gods med fast, permanent førerplass på maskinen.

Hangcha A6 - Pallestabler-aadalen-truck-AS

Klasse T2 | Skyvemast – og støttebenstrucker

Disse truckene har som regel høy løftehøyde.

Arbeidsoppgavene er som regel i hovedsak innendørs pallestabling i reoler. På skyvemasttrucker kan masten forskyves og gaflene tiltes. Noen skyvemasttrucker  kan dreie hjulene i alle retninger. Det kalles fireveis skyvemasttruck.

Kravet om sertifisert sikkerhetsopplæring  gjelder løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på maskin.

Les mer og meld deg på kurs T1 - T5 her

Klasse T3 | Sidestablende trucker (smalgang), høytløftende plukktrucker og førerløftet trucker

Trucker innenfor klasse T3 brukes som regel der det er trangt imellom reolene.

Disse kan ha en løftehøyde opp til ca 12 meter og henter/setter inn paller på begge sider i kjøregangen. Svinggaffel/sidestablende truck kalles helst smalgangstruck da de kan arbeide i smale kjøreganger, like smale som trucken selv. Disse styres ofte automatisk i kjøregangene.

Høytløftende plukktruck brukes på samme måte og til samme bruk, bare at her manøvreres trucken fra førerplass. Førerplassen heves sammen med gaflene/platformen.

Les mer og meld deg på kurs T1 - T5 her

Klasse T4 | Motvektstrucker med mast eller teleskopbom

Dette er den vanligste trucktypen og det folk vanligvis forbinder med en truck.

Den bærer lasten foran forhjulene. Selve trucken og ett tungt lodd bak blir motvekt til lasten – slik at trucken ikke tipper. Motvektstrucker kan brukes både innendørs og utendørs, og benyttes til godshåndtering som f.eks lasting av kjøretøy, containere, jernbanevogner, båt m.m.

Det finnes også terrengående motvektstrucker. Disse er beregnet til bruk i terreng og på ujevnt underlag, f.eks på byggeplasser.

For å kunne kjøre Motvektstruck inntil 10 tonn kreves sertifisert opplæring.

Les mer og meld deg på kurs T1 - T5 her

Les mer om terrenggående truck her.
Les mer om motvektstruck her.

Klasse T5 | Sidelastere

Sidelastere er til håndtering av langt gods som trelast og rør. Masten kan skyves inn og ut. Dermed kan trucken enkelt stå stille langs en reol for henting/plassering av last. Det er langt sikrere og mindre plasskrevende enn en motvektstruck som må ha langgodset på tvers foran.

Les mer og meld deg på kurs T1 - T5 her

Trucktyper som krever utvidet opplæring

Trucker med løftekapasitet inntil 10 tonn

Klasse C1 | Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn

Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis.

Les mer om C1 og meld deg på kurs

Klasse C2 | Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet inntil 10 tonn

Maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon. Førerplassen følger med bomkonstruksjonen rundt.

Les mer om C2 og meld deg på kurs her

Trucker med løftekapasitet over 10 tonn

Klasse T6 | Sidelaster med løftekapasitet over 10 tonn

Sidelaster, for langgods og container, med en kapasitet over 10 tonn.

Les mer og meld deg på kurs T6 - T8 her

Klasse T7 | Portaltruck med løftekapasitet over 10 tonn

Til håndtering av containere på store havne- og terminalområder, med en kapasitet over 10 tonn.
Lite brukt i Norge.

Les mer og meld deg på kurs T6 - T8 her

Klasse T8 | Motvektstrucker med mast og gaffelarmer med løftekapasitet over 10 tonn

Motvektstruck med kapasitet over 10 tonn.

Underklasser:

  • Motvektstruck med permanent containerår, T8.1
  • Motvektstruck med permanent tømmerklo, T8.2
  • Motvektstruck med teleskopbom, T8.4
Les mer og meld deg på kurs T6 - T8 her