Er det på tide med ny årskontroll og service?

I henhold til arbeidstilsynets regler skal alle maskiner som brukes på arbeidsplassen være sikre i bruk. Maskiner er regulert i flere regelverk, og både arbeidsgiver og maskinprodusent har ansvar og plikter. 

En maskin er ifølge regelverket en innretning med deler som beveger seg, og som i de fleste tilfeller har et drivsystem. 

 

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader, § 4-4 (3).

Den som produserer, importerer, selger, leier eller låner ut maskiner og annet arbeidsutstyr skal sørge for at det er konstruert og forsynt med verneinnretninger i samsvar med lovens krav før arbeidsutstyret leveres til bruk, § 5-5 (1).

Ref. Arbeidstilsynet

 

I Ådalen Truck har vi sertifiserte og godkjente kontrollører som mer enn gjerne tar en årskontroll og service på maskinen din, enten hos oss, eller ute hos kunden.

Vi kontrollerer lifter, trucker, og anleggsmaskiner.

 

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg!